Kamis, 06 Maret 2014

PEMBAGIAN TUGAS GURU

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor : 800/001/VII/2013
Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Menimbang
:

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD 2 Lancar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, maka dipandang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Bimbingan Tahun Pelajaran 2013/2014.
Mengingat
:
1.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003;


2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;


3.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993;


4.
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:


PERTAMA
:

Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling pada tahun pelajaran 2013/2014 seperti pada Lampiran 1 Keputusan ini;
KEDUA
:

Menugaskan guru untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas bimbingan dan tugas lainnya seperti tersebut pada Lampiran 2, 3 dan 4 Keputusan ini;
KETIGA
:

Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah;
KEEMPAT
:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pos anggaran yang sesuai;
KELIMA
:

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
KEENAM
:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : LANCAR
Pada tanggal   : 01 Juli 2013
Kepala SD 2 Lancar,PUJIONO, S.Pd.
NIP. 19631210 198405 1 006
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
  1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Wonosobo;
  2. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Wadaslintang; dan
  3. Pertinggal.


Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah
Nomor             : 800/001/VII/2013
Tanggal           : 01 Juli 2013

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2013/2014


No.
Nama/NIP
Gol /
Ruang
Jabatan Guru
Tugas Mengajar
Keterangan
Kelas
Jam
1
PUJIONO, S. Pd.
196312101984051006
IV/a
Guru Pembina
IV, V, VI
6
MACAPAT
2
SUPRIYONO, S.Pd.SD
197208202006041019
III/a
Guru Pertama
VI
24
Guru Kls VI
3
TITI, A.Ma.Pd.
195308311973062001
IV/a
Guru Pembina
V
24
Guru Kls V
4
TONGATUN, S.Pd. SD
196505121980092002
III/d
Guru muda
I
24
Guru Kls I
5
SUSILOWATI, S.Pd. SD
NIWB.991019003
-
Guru Wiyata
Bhakti
II
24
Guru Kls II
6
KASMINAH, A.Ma.
196703192008012002
II/c
Pengatur
IV
24
Guru Kls IV
7
TONO
NIWB. 991019002
-
Guru Wiyata
Bhakti
III
24
Guru Kls III
8
KARSONO, S.Pd.
196807092002121005
III/a
Penata Muda
Tk.1
I-VI
24
Guru Penjas
SBK Kls V
9
DARSON, A.Ma.
198002052009031005
II/b
Pengatur Muda Tk. I
I-VI
18
Guru PAI
10
ENI MARLINAH
NIWB. 991019001
-
Guru Wiyata
Bhakti
II-VI
18
Guru Mapel
SBK, B.jawa,
B.Indonesia,

11
MULIA WATI
-
Guru Wiyata
Bhakti
-
6
Tenaga Administrasi

Pada tanggal   : 01Juli 2013
Kepala SD 2 Lancar,PUJIONO, S.Pd.
NIP. 19631210 198405 1 006


Lampiran 2
Keputusan Kepala Sekolah
Nomor             : 800/001/VII/2013
Tanggal           : 01 Juli 2013

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BIMBINGAN KONSELING
TAHUN PELAJARAN 2013/2014


No.
Nama/NIP
Gol /
Ruang
Jabatan Guru
Sasaran Bimbingan
Keterangan
Kelas
Jml. Siswa
1
TONGATUN, S.Pd.SD
NIP. 196505121980092002
III/d
Guru Muda
I
29
Guru Kls I
2
KASMINAH, A.Ma.
NIP. 196703192008012002
II/c
Pengatur
IV
18
Guru Kls IV
3
TONO
NIWB. 991019002
-
Guru Wiyata
Bhakti
III
12
Guru Kls III
4
SUSILOWATI, S.Pd.SD
NIWB.991019003
-
Guru Wiyata
Bhakti
II
21
Guru Kls II
6
TITI, A.Ma.Pd.
NIP. 195308311973062001
IV/a
Guru Pembina
V
25
Guru Kls V
6
SUPRIYONO, S.Pd.SD
NIP.
197208202006041019
III/a
Guru Pertama
VI
21
Guru Kls VI

Pada tanggal   : 01 Juli 2013
Kepala SD 2 Lancar,PUJIONO, S.Pd.
NIP. 19631210 198405 1 006


Lampiran 3
Keputusan Kepala Sekolah
Nomor             : 800/001/VII/2013
Tanggal           : 01 Juli 2013

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PEMBIMBINGAN EKSTRAKULIKULER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014


No.
Jenis Ekstrakulikuler
Guru Pembimbing
Keterangan
1
Pramuka
KARSONO, S.Pd.
ENI MARLINAH
TONO, S.Pd.SD
MULIA WATI


2
Olahraga
KARSONO, S.Pd.
TONO, S.Pd.SD
MULIA WATI


3
Keterampilan / Kesenian
TITI, A.Ma.Pd.
SUSILOWATI, S.Pd.SD
ENI MARLINAH


4
IPA / SAINS
SUPRIYONO, S.Pd.SD
SUSILOWATI, S.Pd.SD
TONO, S.Pd.SD


5
Matematika
DARSON, A.Ma.


6
Diniyah
DARSON, A.Ma.Lancar, 01 Juli 2013
Kepala SD 2 Lancar,PUJIONO, S.Pd.

NIP. 19631210 198405 1 006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar